HAALAND KREVER Å FÅ VAREMERKE SLETTET

Erling Braut Haaland fikk ikke innvilget søknaden om retten til eget navn, «Erling Haaland». Nå har han klaget til Patentstyret.

Erling Braut Haaland fikk avslag på søknaden om varemerkenavnet «Erling Haaland», noe som skyldes at en 29-åring fra Oslo allerede eier varemerket.

Nå krever Manchester City-stjernen at varemerket slettes. Det skriver TV 2.

De to første ble godkjent uten problemer, det siste ble ikke, og Haaland fikk tre måneders frist på å klage på avgjørelsen.

Nå har jærbuen, gjennom advokatfirmaet Schjødt, sendt inn begjæring om administrativ overprøving av varemerker.

Det vil si at man kan be Patentstyret om å kjenne et varemerke ugyldig fordi de er egnet til forveksling med en tidligere rettighet. Det kan være et varemerke, et foretaksnavn eller et forretningskjennetegn.

I begjæringen henviser Haaland til flere paragrafer i varemerkeloven og krever at innehavers varemerkeregistrering skal slettes. I begjæringen skrives det at «kravstiller har således rettslig interesse».

Det pekes blant annet på at innehavers søknad om varemerket ble sendt inn kort tid etter at Haaland begynte å gjøre seg bemerket som fotballstjerne i Premier League, og at Haaland selv i lang tid har brukt navnet til promotering av varer og tjenester.

«Dette tilsier at varemerkeregistreringen er gjort med hensikt om å forhindre kravstiller fra å bruke merket og for å havne i en forhandlingsposisjon overfor kravstiller som allerede har tatt i bruk merket, noe som trekker i retning av at registreringen har skjedd i ond tro», skriver Schjødt i begjæringen, gjengitt av TV 2.

Patentstyret vil nå sende kravet til 29-åringen fra Oslo som får én måned på å svare. Deretter vil Patentstyret fatte en avgjørelse.

– Det avgjørende blir etter dette om innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, sier Andreas Bostad i Patentstyret til TV 2.